rowanpix.com


Palace Guards in Traditional 19th Century Uniforms
Quito, Ecuador

 

Palace Guard in Traditional 19th Century Uniforms

 

previous Home Next

© James P. Rowan

For more information
contact: jim@rowanpix.com